Mariusz lewandowski adwokat

Doświadczenie

działalność kancelarii adwokackiej Mariusza Lewandowskiego

Toruński Adwokat Mariusz Lewandowski zdobywał doświadczenie w czasie odbywania aplikacji adwokackiej w znanych kancelariach prawniczych, które prowadziły obsługę prawną dużych podmiotów gospodarczych, średnich i mniejszych przedsiębiorców oraz Klientów indywidualnych. Pełnoetatowa praktyka Adwokata Mariusz Lewandowskiego polegała na udzielaniu pomocy prawnej tym podmiotom, w tym na prowadzeniu spraw sądowych.

W trakcie aplikacji oraz swojej indywidualnej praktyki prawniczej Mariusz Lewandowski Adwokat Toruń prowadził szereg spraw sądowych, przygotowywał pisma procesowe, uczestniczył w procesach (TAG: Adwokat Toruń). Zdobyte doświadczenie zaowocowało ukierunkowaniem Kancelarii na uczciwe przedstawienie Klientom szans powodzenia w prowadzonej sprawie i realizowanie wspólnie przyjętego z Klientem optymalnego planu działania. W działaniach Kancelarii na pierwszym planie zawsze znajduje się interes prawny Klienta, a zaufanie między Kancelarią i Klientem stanowi punkt wyjścia dla świadczeni w zakresie doradztwa prawnego na jego rzecz.

Doświadczenie

Adwokat Mariusz Lewandowski udziela pomocy w uregulowaniu spraw Klientów przebywających za granicą – w tym zwłaszcza w zakresie prawa karnego. Udziela porad prawnych i reprezentuje w kraju przed Prokuratorami i Sądami Klientów przebywających za granicą w związku z postępowaniem ekstradycyjnym (ENA) i listami gończymi. Pomaga w sprawach o uzyskanie listów żelaznych w postępowaniach karnych.

Zapraszam do zapoznania się z opiniami dotyczącymi działalności kancelarii adwokackiej Mariusza Lewandowskiego na portalu www.ofachowcach.pl.

Zapraszam również do podzielenia się opinią o działalności Kancelarii (formularz „wyraź swoją opinię”), jak i na forum portalu www.ofachowcach.pl.