Mariusz lewandowski adwokat

Kadra

Mariusz Lewandowski - ADWOKAT

Absolwent UMK w Toruniu, ukończył aplikację adwokacką w Toruniu, od 2013 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką w Toruniu, specjalizuje się w reprezentacji osób fizycznych oraz innych podmiotów w procesach sądowych, ma bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych (w tym rozwodowych) oraz w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań

Paulina Dubrownik - radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia prawnicze ukończyła w 2017 r. Obecnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa ubezpieczeniowego. Ma doświadczenie w dochodzeniu

Dominika Szprengiel - Kierownik Sekretariatu

Absolwentka UMK w Toruniu – Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, słuchaczka studiów prawniczych UMK w Toruniu, od początku istnienia Kancelarii kieruje biurową obsługą Kancelarii oraz koordynuje przedsięwzięcia logistyczne pracowników Kancelarii oraz osób współpracujących.

Patrycja Czerniejewska - aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, od 2020 roku aplikantka radcowska przy OIRP w Toruniu, asystentka prawna w kancelarii, zajmuje się przygotowaniem projektów pism procesowych, wstępną analizą problemów prawnych, prowadzeniem research’u prawniczego.

Kacper Szmak - RADCA PRAWNY

Absolwent UMK w Toruniu, ukończył aplikację radcowską w Toruniu, ma bogate doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym korporacyjnym (spółki prawa handlowego), przygotowywaniu umów handlowych, jak i w reprezentacji stron

Dominik Żaczek - aplikant adwokacki

Student 4 roku studiów prawniczych UMK w Toruniu, asystent prawny w Kancelarii, zajmuje się przygotowywaniem projektów pism procesowych, wstępną analizą problemów prawnych, prowadzeniem research`u prawniczego.

współpracujemy z

adw. Anna Burnecka - ADWOKAT

Absolwentka UMK w Toruniu, ukończyła aplikację sędziowską oraz aplikację adwokacką w Toruniu prowadzi Kancelarię Adwokacką w Toruniu,specjalizuje się w reprezentacji osób fizycznych oraz innych podmiotów w procesach sądowych, ma bogate doświadczenie w sprawach karnych (postępowanie przygotowawcze oraz sądowe), a przed wszystkim dot.

adw. Mateusz Kondracki - ADWOKAT

Absolwent UMK w Toruniu, ukończył aplikację adwokacka w Toruniu, prowadzi Kancelarię Adwokacką w Toruniu, specjalizuje się w reprezentacji osób fizycznych oraz innych podmiotów w procesach sądowych, ma bogate doświadczenie w sprawach karnych (przestępczość zorganizowana) oraz rodzinnych (sprawy rozwodowe, kontakty z dzieckiem,

adw. Michał Wiechecki - ADWOKAT

Absolwent UMK w Toruniu, ukończył aplikację adwokacką w Toruniu, ma bogate doświadczenie procesowe w sprawach karnych, cywilnych (w tym rodzinnych), specjalizuje się w prawie karnym oraz obsłudze prawnej podmiotów prawa – Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni, zwłaszcza w zakresie windykacji należności oraz reprezentacji w toku

Bogumił Adamiak - ADWOKAT

Absolwent UMK w Toruniu, ukończył aplikację adwokacka w Toruniu, prowadzi Kancelarię Adwokacką w Toruniu, posiada  bogate doświadczenie w sprawach karnych oraz cywilnych.  Specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych polegających na wspieraniu skazanych i ich rodzin w tym w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie i dozór elektroniczny, a także zapewnia całodobową pomoc prawną w przypadku zatrzymania osoby przez organy ścigania. Świadczy szeroki zakres usług w dziedzinie prawa rodzinnego – w szczególności w sprawach o: rozwód,  alimenty, kontakty rodziców z dziećmi i podział majątku oraz dotyczących władzy rodzicielskiej.