Mariusz lewandowski adwokat

Specjalizacje

W ofercie Kancelarii

znajduje się doradztwo prawne Toruń oraz zastępstwo procesowe w następujących kategoriach:

Specjalizacje

postępowania sądowe

Reprezentacja Klientów indywidualnych i instytucjonalnych sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych.

prawo karne

Profesjonalna pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i w procesach sądowych.

prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentacja w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, kontaktów z dziećmi oraz wykonywania władzy rodzicielskiej, zarówno w procesach sądowych, jak i postępowaniach mediacyjnych.

postępowania wykonawcze

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania kar, postępowania w sprawie dozoru elektronicznego.

postępowania ekstradycyjne

Europejski Nakaz Aresztowania, postępowania przygotowawcze z wydanym listem gończym – reprezentacja Klientów przed Prokuratorami i Sądami, postępowania zw. z wydaniem listu żelaznego – pomoc Klientom w powrotach do kraju, uregulowanie sytuacji prawnej (w tym przede wszystkim w zakresie prawa karnego) w kraju.

prawo gospodarcze

Przygotowywanie umów handlowych, zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, obsługa prawna w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

prawo administracyjne

Reprezentacja w kontaktach z organami administracji publicznej, obsługa prawna uczestników procesu budowlanego oraz w innych sprawach z szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym wywłaszczeń nieruchomości i prawa patentowego.

prawo pracy

Reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz jego ustaniem.