PL EN

Doświadczenie

Toruński Adwokat Mariusz Lewandowski zdobywał doświadczenie w czasie odbywania aplikacji adwokackiej w znanych kancelariach prawniczych, które prowadziły obsługę prawną dużych podmiotów gospodarczych, średnich i mniejszych przedsiębiorców oraz Klientów indywidualnych. Pełnoetatowa praktyka Adwokata Mariusz Lewandowskiego polegała na udzielaniu pomocy prawnej tym podmiotom, w tym na prowadzeniu spraw sądowych.

 

W trakcie aplikacji oraz swojej indywidualnej praktyki prawniczej Mariusz Lewandowski Adwokat Toruń prowadził szereg spraw sądowych, przygotowywał pisma procesowe, uczestniczył w procesach (TAG: Adwokat Toruń).

 

Zdobyte doświadczenie zaowocowało ukierunkowaniem Kancelarii na uczciwe przedstawienie Klientom szans powodzenia w prowadzonej sprawie i realizowanie wspólnie przyjętego z Klientem optymalnego planu działania.

 

W działaniach Kancelarii na pierwszym planie zawsze znajduje się interes prawny Klienta, a zaufanie między Kancelarią i Klientem stanowi punkt wyjścia dla świadczeni w zakresie doradztwa prawnego na jego rzecz.

 

Adwokat Mariusz Lewandowski udziela pomocy w uregulowaniu spraw Klientów przebywających za granicą - w tym zwłaszcza w zakresie prawa karnego. Udziela porad prawnych i reprezentuje w kraju przed Prokuratorami i Sądami Klientów przebywających za granicą w związku z postępowaniem ekstradycyjnym (ENA) i listami gończymi. Pomaga w sprawach o uzyskanie listów żelaznych w postępowaniach karnych.

 

Zapraszam do zapoznania się z opiniami dotyczącymi działalności kancelarii adwokackiej Mariusza Lewandowskiego na portalu www.ofachowcach.pl.

 

Zapraszam również do podzielenia się opinią o działalności Kancelarii na forum niniejszej strony (odnośnik na stronie głównej - "wyraź swoją opinię"), jak i na forum portalu www.ofachowcach.pl.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij