PL EN

Specjalizacje

Nasza Kancelaria specjalizuje się w doradztwie prawnym dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Wśród naszych usług znajdą Państwo usługi prawne i doradztwo z zakresu następujących zagadnień:

  • postępowania ekstradycyjne dla podmiotów objętych Europejskim Nakazem Aresztowania oraz osób, wobec których toczy się postępowanie przygotowawcze z wydanym listem gończym – reprezentacja Klientów przed Prokuraturą i Sądami wszystkich instancji, prowadzenie spraw o wydanie listu żelaznego oraz pomoc Klientom w powrocie do kraju i uregulowaniu sytuacji prawnej (w tym w zakresie prawa karnego),
  • postępowania wykonawcze – pomoc prawna w uzyskaniu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania kary oraz postępowania w sprawie nadzoru elektronicznego,
  • postępowania sądowe – reprezentacja Klientów prywatnych oraz przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych przed sądami wszystkich instancji w postępowaniach karnych, cywilnych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych,
  • prawo karne – pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz doradztwo w zakresie prawa karnego dla powodów i pozwanych,
  • prawo gospodarcze – obsługa i opiniowanie umów handlowych, rejestracja podmiotów gospodarczych i wsparcie Klientów na wszystkich etapach zakładania działalności, obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych,  obsługa prawna w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • prawo administracyjne – reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej, obsługa prawna procesów administracyjnych (w tym wywłaszczeń nieruchomości oraz spraw z zakresu prawa budowlanego i patentowego), pomoc w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji,
  • prawo rodzinne i opiekuńcze – reprezentacja Klientów w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych oraz w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem i sprawowanie władzy rodzicielskiej (zarówno w postępowaniach sądowych, jak i mediacyjnych),
  • prawo pracy – reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach związanych ze stosunkiem pracy lub jego ustaniem.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby potrzebujące pomocy prawnej. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z dużym zaangażowaniem, dbając o komfort i interesy prawne Klienta. Jesteśmy przekonani, że nasza Kancelaria spełni Państwa oczekiwania. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji – chętnie udzielimy niezbędnych informacji.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij