PL EN

paź 28, 2019

Kto może zostać zwolniony z opłaty sądowej? Jak złożyć wniosek w tej sprawie? - NOWOŚCI - październik `19 r.


Rozważmy taką „z życia wziętą sytuację":

Pożyczyłem 10 000 zł sąsiadowi. Mimo upływu terminu zwrotu pożyczki sąsiad nie zwrócił mi tej kwoty. Skierowałem do niego pisemne wezwanie do zapłaty, które również nie poskutkowało i nie otrzymałem od sąsiada swoich środków. Muszę złożyć pozew do Sądu o zapłatę. Opłata sądowa od pozwu o takiej kwoty opiewa na 500 zł. Nie posiadam takiej kwoty i przez to nie mogę uruchomić sprawy sądowej. Czy jest możliwość, aby został zwolniony z opłaty sądowej.

 

 

Na postawione pytanie odpowiedź jest twierdząca. Pożyczkodawca może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, w tym z opłaty sądowej. Taki wniosek może złożyć jeszcze przed złożeniem pozwu do Sądu lub zawrzeć taki wniosek bezpośrednio w pozwie sądowym. O zasadności wniosku świadczy trudna sytuacja majątkowa wnioskodawca, który wykluczam obiektywną możliwość poniesienia przez wnioskodawcę kosztów sądowych. Jednym słowem – wnioskodawca musi wykazać przed Sądem, że nie stać go – obiektywnie – na opłacenie ww. kosztów.

Do wniosku wnioskodawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o swoim stanie rodzinnym, zawodowym i majątkowym. Takie oświadczenie składa się na urzędowym formularzu, który wnioskodawca może odebrać w Sądzie lub ze strony internetowej każdego z Sądów, jak i ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. W treści wniosku wnioskodawca powinien podać swój stan rodzinny, ilość osób w gospodarstwie domowy, stan majątku, wysokość dochodów oraz wysokość wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem, ponoszonymi opłata z tytułu pożyczek, kredytów oraz innych zobowiązań. W treści wniosku warto również ująć okoliczności, które rzutują na sytuację majątkową oraz możliwości zarobkowe – np. stan zdrowia, który wyklucza możliwość zatrudnienia lub chorobę, której leczenie jest kosztowne.

Do wniosku warto dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku np. zaświadczenie o wynagrodzeniu, zeznanie podatkowe PIT, odcinek renty/emerytury, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, harmonogram spłaty kredytu oraz inne.

Sąd po rozpoznaniu wniosku wydaje postanowienie, na mocy którego może zwolnić wnioskodawcę w całości lub w części (Sąd może dojść do wniosku np. – że wnioskodawca może ponieść opłatę w połowie). Postanowienie to jest zaskarżalne i w ciągu 7 dni od jego doręczenia można wnieść od niego zażalenie do Sądu II instancji.

Warto dodać, że w bieżącym roku zmianom uległy wysokości opłat sądowych. Ogólnie opłaty sądowe podrożały i kształtują się następująco: jeżeli roszczenie nie przekracza 500 zł – opłata wynosi 30 zł, gdy roszczenie lokuje się między 501 – 1500 zł – opłata wynosi 100 zł, gdy roszczenie lokuje się między 1501 zł – 4000 zł, opłata wynosi 200 zł, gdy roszczenie lokuje się miedzy 4001 – 7500 zł – opłata opiewa na 400 zł, gdy roszczenie lokuje się między 7501 – 10 000 zł – opłata wynosi 500 zł, gdy roszczenie lokuje się między 10 001 – 15 000 zł – opłata wynosi 750 zł, a gdy roszczenie lokuje się między 15 001 – 20 000 zł – opłata wynosi 1000 zł.

Pełen tekst dot. omówionego zagadnienia: https://nowosci.com.pl/kto-moze-zostac-zwolniony-z-oplaty-sadowej-jak-zlozyc-wniosek-w-tej-sprawie/ar/c15-14527779

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij