PL EN

sty 26, 2016

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej przed sądem?


Co do zasady postępowanie sądowe jest odpłatne. Zwolnienie od kosztów sądowych jest jednak odstępstwem od tej zasady. Ma ono gwarantować każdej osobie możliwość realizacji konstytucyjnego prawa do sądu.

Zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie cywilnej może się domagać każda osoba fizyczna. Musi ona jednak udowodnić przed sądem, że ewentualne poniesienie tych kosztów wiązałoby się z negatywnymi konsekwencjami dla niej samej czy dla jej rodziny.

Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy załączyć jak najbardziej szczegółowe informacje o źródłach i wysokości dochodu, informacje dotyczące majątku czy w końcu o stanie rodzinnym. Należy również przedstawić koszty utrzymania zarówno siebie jak i rodziny.

Na tej podstawie są decyduje czy osobę zwolnić z kosztów sądowych w całości (w takim przypadku strona nie ponosi opłat sądowych, którymi zostaje tymczasowo obarczony Skarb Państwa), czy jedynie w części w wypadku, gdy z przedstawionych dokumentów będzie wynikało, że osobę stać na poniesienie jakiejś części opłat sądowych.

Jeżeli osoba otrzymałaby takie zwolnienie, lecz podane przez nią we wniosku okoliczności okazałyby się nieprawdziwe, sąd może w takim przypadku cofnąć samo zwolnienie, nałożyć na taką osobę grzywnę w wysokości 1.000,00 złotych oraz zobowiązać ją do pokrycia wszystkich związanych ze sprawą kosztów sądowych.

W przypadku gdy zwolnienie od kosztów sądowych nie dotyczy jednorazowej opłaty może rozciągać się na przyszłość. Jednak w razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, nie można się go ponownie domagać, gdyż wniosek taki zostanie przez sąd od razu odrzucony. By ponownie złożyć taki dokument muszą zmienić się zawarte we wniosku okoliczności.

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia uczestnika procesu od ewentualnych późniejszych zwrotów kosztów procesu przeciwnikowi!

Od niekorzystnego postanowienia, czyli takiego które pozbawia nas możliwości uzyskania zwolnienie od kosztów sądowych lub zwalnia nas z kosztów lecz w części naszym zdaniem zbyt niskiej, przysługuje odwołanie do wyższej instancji i jest wolne od wszelakich opłat sądowych.

 

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij