PL EN

sty 26, 2016

Elektroniczne postępowanie upominawcze.


Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest to postępowanie dla roszczeń pieniężnych dochodzonych za pomocą drogi elektronicznej. EPU zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Postępowanie to zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego.

Każda osoba, która zarejestruje się na portalu e-sad.gov.pl może wnieść pozew. Poza rzeczoną już rejestracją, wymagane jest również posiadanie certyfikatu podpisu elektronicznego. Aby uzyskać certyfikat należy złożyć wniosek o jego wydanie przez Centrum Certyfikacji EPU. Wszystkie pozwy o zapłatę, które chcemy wnieść za pomocą EPU wymagają ich opłacenia. Opłata od pozwu wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, przy czym nie może być niższa niż 30 złotych.

Warto również zaznaczyć, że do chwili prawomocnego zakończenia postępowania, powód może wycofać złożony przez siebie pozew. Co więcej jeśli cofnięcie pozwu nastąpiło przed wydaniem nakazu zapłaty opłata zostaje zwrócona powodowi.

 

W EPU można działać samemu jak również korzystać z pełnomocnika procesowego. W tym celu potrzebne jest mu tylko konto pełnomocnika zawodowego na portalu EPU. W takim wypadku do pozwu nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, wystarczy jedynie powołać się na nie, podając zakres jego obowiązywania oraz datę jego udzielenia.   

Jeśli chodzi o pozwanych, to od nich zależy wybór sposobu komunikacji z sądem elektronicznym w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej). Wszystkie pisma będą do nas kierowane drogą tradycyjną dopóki sami nie zdecydujemy się na komunikowanie się z sądem drogą elektroniczną co jednak uniemożliwi nam w przyszłości kontaktowanie się z sądem drogą tradycyjną.

 

Póki co pojawiają się jeszcze nieliczne problemy dotyczące chociażby przedłużającego się terminu wydania klauzuli wykonalności w EPU, bez której nie możemy skierować naszej sprawy do komornika.

Niestety możemy się również spotkać z machinalnym rozpatrywaniem wniosków, przez co możemy otrzymać niesłuszne, naszym zdaniem, wezwanie do zapłaty. Jak jednak wiemy od otrzymanych nakazów możemy się odwoływać i to niekoniecznie drogą elektroniczną, gdyż w takiej sytuacji możemy też skorzystać z przesłania odwołania w formie tradycyjnej.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij