PL EN

wrz 24, 2015

Szkolenia antydyskryminacyjne dla prawników i prawniczek.


Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza praktykujące prawniczki i prawników na szkolenia antydyskryminacyjne w ramach projektu "Prawnicy / Prawniczki na rzecz równości. Budowanie lokalnych platform współpracy". Szkolenie zostało zaplanowane na 3 dni (piątek-niedziela). Składać się będzie z części świadomościowej, dotyczącyej społecznego mechanizmu dyskryminacji, rozbudowanej części prawnej, podczas której omówione zostaną szczegółowo standardy prawne przeciwdziałania dyskryminacji oraz odpowiednie orzecznictwo krajowe i międzynarodowe. Trzeciego dnia osoby uczestniczące będą mogły wziąć udział w zaaranżowanej sesji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i w praktyce sprawdzić nabytą wiedzę. Szkolenia prowadzone będą przez prawników i prawniczki doświadczone w prowadzeniu spraw antydyskryminacyjnych przed organami krajowymi i międzynarodowymi.

Szkolenia są bezpłatne, PTPA zwraca koszty przejazdu oraz zapewnia noclegi i wyżywanie.

Terminy szkoleń:

- Poznań 6-8 listopada

- Gdańsk 27-29 listopada

- Łódź (data do ustalenia - jeszcze w 2015 r.)

Osoby chętne proszę o kontakt mailowy: zjablonska@gmail.com oraz kontakt mailowy do adwokata Mariusza Lewandowskiego (sekretariat@mariusz-lewandowski.pl) wyznaczonego do kontaktu z NGO`S.

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach!

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij