PL EN

Specjalizacje

W ofercie Kancelarii znajduje się doradztwo prawne Toruń oraz zastępstwo procesowe w następujących kategoriach:

 

  • postępowania ekstradycyjne Europejski Nakaz Aresztowania, postępowania przygotowawcze z wydanym listem gończym - reprezentacja Klientów przed Prokuratorami i Sądami, postępowania zw. z wydaniem listu żelaznego - pomoc Klientom w powrotach do kraju, uregulowanie sytuacji prawnej (w tym przede wszystkim w zakresie prawa karnego) w kraju,
  • postępowania wykonawcze - odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania kar, postępowania w sprawie dozoru elektronicznego,
  • postępowania sądowe – reprezentacja Klientów indywidualnych i instytucjonalnych sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych,
  • prawo karne – profesjonalna pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i w procesach sądowych,
  • prawo gospodarcze – przygotowywanie umów handlowych, zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, obsługa prawna w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • prawo administracyjne – reprezentacja w kontaktach z organami administracji publicznej, obsługa prawna uczestników procesu budowlanego oraz w innych sprawach z szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym wywłaszczeń nieruchomości i prawa patentowego,
  • prawo rodzinne i opiekuńcze – reprezentacja w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, kontaktów z dziećmi oraz wykonywania władzy rodzicielskiej, zarówno w procesach sądowych, jak i postępowaniach mediacyjnych,
  • prawo pracy – reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz jego ustaniem.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij