PL EN

O Kancelarii

Swoją działalność rozpocząłem w 2012 roku. Stanowiło to wypadkową doświadczenia zawodowego zdobytego w trakcie aplikacji odbywanej w latach 2008 – 2012 roku w Kujawsko – Pomorskiej Izbie Adwokackiej, pełnoetatowej pracy w renomowanych w skali krajowej Kancelariach Adwokackich oraz zdanego egzaminu z pierwszym wynikiem w okręgu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

 

Jako kancelaria prawna Toruń otwarci jesteśmy na niekonwencjonalne rozwiązania oraz gotowi na spełnienie wymagających oczekiwań Klientów. Charakteryzuje nas pełne zaangażowanie w świadczenie pomocy i doradztwa prawnego Klientom. Motywem przewodnim działalności kancelarii jest interes prawny Klienta z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu (TAG: radca prawny Toruń)

 

Jestem członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, która ogniskuje swoje interwencyjne działania na niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym oraz zapewnieniu poszanowania praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicze również w programach pro bono realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz wypowiadam się ma łamach profesjonalnych czasopism prawniczych, odnosząc się do nowych przepisów, rozwiązań prawnych i dorobku judykatury”.

Współpracuję również z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w tym biorę udział w seminaranich przez nią organizowanych, w tym chociażby seminarium poświęconemu rzetelności postępowania w sprawach nieletnich.

 

Ponadto jestem słuchaczem doktoranckich studiów z zakresu nauk prawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach których prowadzę zajęcia w Katedrze Praw Człowieka UMK. Jestem również autorem kilkunastu artykułów naukowych publikowanych w zbiorowych opracowaniach oraz ogólnopolskich magazynów prawniczych. Zajmuję się pracą dydaktyczną w Elitarnym Studium Ochrony „Delta Sp. z o. o.”, gdzie wykładam przedmioty z zakresu nauk prawnych.


Jestem jednym z inicjatorów Komisji Sportu i Rekreacju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu, która w 2013 roku została powołana do życia i rozpoczęła działalność.


Znajdziesz nas szukając "Radca Prawny Toruń" lub "kancelaria prawna Toruń"

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij