PL EN

Aktualności

Apr 18, 2016

“PRAWNICY NA RZECZ RÓWNOŚCI. LOKALNE PLATFORMY WSPÓŁPRACY”


Dnia 11 kwietnia 2016 roku w Toruniu odbyła się konferencja “PRAWNICY NA RZECZ RÓWNOŚCI. LOKALNE PLATFORMY WSPÓŁPRACY”. Jednym z panelistów był adwokat Mariusz Lewandowski który został, wyznaczony w ramach lokalnej rady adwokackiej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi mówił, że system współpracy organizacji i palestry wymaga zbudowania od postaw. Wskazał na możliwość stworzenia jednostek na szczeblu lokalnym - oddolnych inicjatyw prawników i prawniczek zainteresowanych tematem przeciwdziałania dyskryminacji i uwrażliwionych na temat wykluczenia wspieranych przez przedstawicieli i przedstawicielki NGO. Byłaby to okazja dla prawników i prawniczek do samodoskonalenia i poszerzania swojej wiedzy.

"Udział organizacji pozarządowej w postępowania przed sądami lub organami administracji publicznej wespół z profesjonalnym pełnomocnikiem jest istotnym ogniwem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Niezbędne i kluczowe jest zintensyfikowanie współpracy między profesjonalnymi pełnomocnikami oraz organizacjami pozarządowymi, co zwiększy zaangażowanie trzeciego sektora w uczestnictwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Konieczne jest stworzenie regionalnych i lokalnych platform współpracy między organizacjami pozarządowymi, które znajdą „miejscowe” zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną w zindywidualizowanych sprawach. Naturalnym forum stworzenia tych platform mogłyby być organy samorządów zawodowych profesji zaufania publicznego, w ramach których działają komisje praw człowieka lub są powoływani pełnomocnicy do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zacieśnienie współpracy między profesjonalnymi pełnomocnikami oraz organizacjami pozarządowymi pozwoli na stworzenie katalogu dobrych praktyk we współdziałaniu na rzecz strony postępowania sądowego lub administracyjnego, a stworzenie katalogu zasad optymalizujących współpracę tych podmiotów doprowadzi do osiągnięcia większej skuteczności nieodpłatnie świadczonej pomocy prawnej." Tak w swojej publikacji podsumował program “PRAWNICY NA RZECZ RÓWNOŚCI. LOKALNE PLATFORMY WSPÓŁPRACY” adwokat Mariusz Lewandowski.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy: