PL EN

lis 25, 2014

Protokół elektroniczny w postępowaniu sądowym.


W lipcu 2010 roku miała miejsce nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 157 § 1 tego kodeksu, wprowadzono nagrywanie rozpraw cywilnych. Nagrywanie wdrożono w tego typu sprawach już we wszystkich Sądach okręgowych jak i apelacyjnych. Wciąż system ten nie dotarł jeszcze do wszystkich Sądów rejonowych, są prowadzone prace techniczne ukierunkowane na zapewnienie zaplecza technicznego w tym zakresie.

Nagrywanie rozpraw w sprawach cywilnych w formie protokołu elektronicznego, stanowiło od początku pewnego rodzaju eksperyment. System ten ma tyle samo przeciwników co i zwolenników. Nie da się jednak ukryć, że argumenty przemawiające na jego korzyść są w dużej mierze dodatkowym atutem i zaletą dla zwykłego uczestnika takiego procesu – jego strony.

 

Już teraz nagrywane są sprawy cywilne, od 2015 roku będą nagrywane sprawy o wykroczenia, a w Sejmie trwają pracę nad ostatecznym wyglądem ustawy

odnośnie nagrywania rozpraw karnych.

 

Jak wygląda nagrywany proces i jakie przesłanki pozytywne jaki i negatywne za sobą niesie?

 

Otóż proces taki jest dużo szybszy, dużo bardziej dynamiczny. Zmniejsza się tu bowiem rola protokolanta, a co za tym idzie Sędzia nie będzie musiał już dyktować tego co protokolant na wpisać do protokołu. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest uwiarygodnienie protokołów. Nie rzadko zdarza się, że nie odzwierciedlają one rzeczywistego przebiegu rozprawy. Jeśli dodać do tego skrócenie procesu, w niektórych przypadkach nawet o 1/3, możemy już na tym etapie zaobserwować poważne zmiany.

 

Dochodzimy teraz do etapu w którym należy zwrócić uwagę na aspekt związany ze stresem. Zarówno Sądzia jak i wszystkie osoby biorące udział w procesie, będą cały czas obserwowane przez czujne oko kamery, która ustawiona w centralnym punkcie sali, ma prezentować jej widok z perspektywy Sędziego. Należy pamiętać, że musi ona czynić zadość pewnym wymaganiom i tak oto obraz ma obejmować osobę aktualnie zeznającą od pasa w górę, tak by można było spokojnie przeanalizować później tzw. język ciała, gesty oraz reakcje danej osoby.

 

Co za tym idzie może to doprowadzić do „usztywnienia” samego procesu. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło i można to również uznać za pozytywny aspekt, a dzięki temu każdy z uczestników procesu będzie bardziej uważał na to co mówi, wliczając w to również Sędziów.

 

Jeśli chodzi o sprawy wykroczeniowe, których nagrywanie ruszy w przyszłym roku, w co bardziej błahych sprawach Sędziowie nie będą musieli pisać uzasadnień, dzięki czemu nie będzie dochodziło do niekiedy absurdalnych sytuacji, gdy Sędzia mając przed sobą nawał pracy musiał pisać uzasadnienie ws. wyprowadzania psa bez smyczy. Pozwoli to m.in. na szybszą i efektywniejszą pracę Sądów oraz szybsze załatwienie sprawy przez stronę procesu.

 

Ostatecznie system ma być w prawie w pełni elektroniczny. Strony mają uzyskać dostęp do elektronicznych dokumentów dot. konkretnej sprawy. Oczywiście nie należy zapominać o protokolantach, którzy nadal będą wykonywać swoją pracę lecz w mniejszym zakresie. Chodzi o tzw. protokół skrócony, który ma być esencją rozprawy i ma być sporządzany równolegle do nagrywania. Również wyroki mają być przedstawiane w formie elektronicznego zapisu wideo. Pozwoli to na uniknięcie pisania pracochłonnych uzasadnień, przynajmniej w jakiejś części spraw.

 

Jak wynika z powyższego artykułu, na pierwszy rzut oka wydaje się, że takie rozwiązanie niesie za sobą dużo korzyści. Jak już wspomniałem na początku system ten ma tyle samo zwolenników co i przeciwników, a jego ostateczna skuteczność zostanie osądzona w toku jego wykorzystywania w Sądach powszechnych. System działa już w innych europejskich krajach, np. w Niemczech, co daje nam prawo do pozytywnego myślenia na jego temat. Wszystko zależeć może od nastawienia osób biorących udział w nagrywanym procesie, bo należy zaznaczyć, że to głownie praktycy mają dużo wątpliwości do jego zasadności i funkcjonalności w polskich sądach.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij