PL EN

lis 3, 2014

Stalking, czyli uporczywe nękanie, które jest karalne.


Do niedawna nie istniał jeszcze unormowany prawnie instrument, który chronił wszystkie osoby przed uporczywym nękaniem drugiej jednostki. Jednak wraz z rozwojem środków komunikacji tj. SMS-y, poczta e-mail, etc., do polskiego Kodeksu Karnego został również wprowadzony art. 190a, który reguluje karalność uporczywego nękania, potocznie zwanego stalkingiem.

Stosunkowo nowego przestępstwa dopuszcza się każda osoba, która przez uporczywe nękanie innej osoby wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Do tej kategorii należy zaliczyć uporczywe wykonywanie telefonów, nachodzenie innych osób, nękanie nagminnymi SMS-ami, czy wiadomościami mailowymi. Wszystkie te zdarzenia muszą jednak w sposób UZASADNIONY wzbudzić właśnie poczucie zagrożenia lub naruszyć prywatność drugiej osoby. Są to jedynie przykłady, gdyż katalog ten jest otwarty. Każda osoba inaczej może odbierać uporczywe nękanie, a ocena szkodliwości takiego czynu należeć będzie do Sądu i to wymiar sprawiedliwości ostatecznie oceni czy jest to stalking i czy zasługuje na karalność.

Warto podkreślić iż jest to przestępstwo ścigane z urzędu, więc to sami poszkodowani muszą, zgodnie z brzmieniem art. 190a Kodeksu Karnego, powiadomić o popełnieniu przestępstwa Policję lub prokuratora, załączając do takiego zawiadomienia wniosek o ściganie sprawcy.

Tak więc wszelkie przejawy złośliwego i powtarzającego się prześladowania, które mogą wzbudzić w pokrzywdzonym poczucie zagrożenia, są obecnie karane. I tak zgodnie z treścią Kodeksu Karnego Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Takiej samej karze podlega ten kto podszywa się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jeżeli w wyniku wyżej wymienionych działań pokrzywdzony targnie się na swoje życie, sprawca takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


Powyższy artykuł został również opublikowany w dzienniku "Nowości", w wydaniu z dnia 31 października 2014 roku.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij