PL EN

wrz 23, 2017

Ugoda zamiast procesu. Kiedy do tego dążyć? - NOWOŚCI 30 września 2016 roku.


Spory o zapłatę to jedne z najpowszechniejszych problemów. W konflikty takie popadają nie tylko przedsiębiorcy, ale i zwykli Kowalscy przy różnych okazjach. Aby odzyskać pieniądze, trzeba iść do sądu?.

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił adwokat Mariusz Lewandowski w wydaniu NOWOŚCI z dnia 30 września 2016 roku.

Przeniesienie konfliktu o zapłatę pieniędzy na salę sądową może prowadzić do jego eskalacji. Proces może być długi, kosztowny oraz absorbujący. Dlatego warto rozważyć możliwość prowadzenia mediacji i zawarcia ugody w takiej sprawie, co ułatwi i skróci okres załatwienia sprawy roszczenia - radzi adwokat Mariusz Lewandowski z Torunia.

Właśnie ze wspomnianych wyżej powodów aktualnie promuje się pojednawczy sposób zakończania sporów sądowych. Najprostszym sposobem na zawarcie ugody przed sądem jest przygotowanie tak zwanego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Wniosek taki jest kierowany do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania naszego oponenta i skutkuje wyznaczeniem przez sąd posiedzenia sądowego celem przedstawienia stanowisk stron i ewentualnego zawarcia ugody.

Ma on też tę zaletę, że przerywa bieg przedawnienia, a przede wszystkim pozwala przed autorytetem sądu, w kulturalnej atmosferze przedstawić finansowe oczekiwania, co przy skonfliktowaniu stron niejednokrotnie jest niemożliwe przy prywatnych spotkaniach.

Warto dodać, że koszty związane ze skierowaniem do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej są relatywnie niewielkie i odpowiadają kwocie 40 zł, a w sprawach, gdzie dochodzona kwota przekracza 10 000 zł - 300 zł.

Zaletą postępowań pojednawczych jest również ich szybsze wyznaczanie przez sąd niż rozpraw o zapłatę.

Sędzia, który będzie przewodniczył posiedzeniu pojednawczemu, co do zasady nie angażuje się w dyskusje stron dotyczącą ugody. Jednakże w praktyce najczęściej pomaga obu stronom wypracować wspólne stanowisko i szuka punktów stycznych między ich poglądami na sprawę.

W razie uzyskania zgodnych stanowisko takie posiedzenie jest wieńczone ugodą przygotowaną przez sąd, którą podpisują obie strony w obecności sędziego.

Ugoda taka, w razie braku jej wykonania przez dłużnika, będzie stanowiła podstawę prowadzenia egzekucji przez komornika, po jej zatwierdzeniu przez sąd (nadaniu klauzuli wykonalności). Nie ma zatem potrzeby ponownego kierowania sprawy do sądu i oczekiwania na rozprawę oraz decyzję.

W razie braku zawarcia ugody przed sądem nie ma najmniejszych przeszkód ku temu, by wierzyciel złożył pozew, który zainicjuje „zwykłe” postępowania sądowe.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij