PL EN

wrz 23, 2017

Kto nam pomoże, kiedy dłużnik się wyprowadził i nie znamy jego adresu? - NOWOŚCI 18 maja 2017 roku.


Dłużnik wyprowadził się. Nie znam jego adresu, a chcę wezwać go do zapłaty, a potem pozwać do sądu. Chcę odzyskać swoje pieniądze. Problemem pozostaje jego adres. Co mam robić? - pyta Czytelnik.

Związane z pytaniem czytelnika wątpliwości szeroko wyjaśnił adwokat Mariusz Lewandowski w wydaniu NOWOŚCI z dnia 18 maja 2017 roku.

Z takim problemem boryka się nie tylko w Toruniu wielu wierzycieli, którzy chcą odzyskać swoje należności, a nie znają aktualnego adresu dłużnika z uwagi na przykład na zmianę jego miejsca zamieszkania. Problem ten jest poważny, gdyż w pozwie musi być wskazany przez powoda adres dłużnika. 

Rozwiązaniem będzie uzyskanie aktualnych danych o miejscu zameldowania dłużnika albo braku zameldowania w Polsce z zasobów Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W tym celu niezbędne jest skierowanie wniosku do wymienionej instytucji, sporządzonego na specjalnym formularzu (do pobrania ze strony www.cpd.msw.gov.pl), w którym należy wskazać dane personalne osoby, której adres chcemy ustalić, nasz adres oraz uzasadnioną przyczynę złożenia wniosku.

Motywem złożenia wniosku, uwzględnianym przez w/w Centrum, jest gotowość złożenia pozwu do sądu, który wyłącznie z uwagi na brak adresu dłużnika nie może mieć nadanego biegu. Wniosek podlega opłacie stałej w kwocie 31 zł płatnej bezpośrednio na rachunek bankowy sądu. Warto dodać, że Centrum udziela informacji w formie pisemnej.

Może zdarzyć się, że w zasobach Centrum mogą widnieć dwie lub więcej osób o takich samych danych personalnych. - Dlatego istotne jest, by podać we wniosku jak najwięcej znanych nam danych o dłużnika, które pozwolą zawęzić zakres poszukiwań, tj. datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nr PESEL albo dotychczasowy adres zamieszkania - zaznacza adwokat Mariusz Lewandowski. Kolejno Centrum kieruje do wnioskodawcy pismo, w którym udziela informacji o adresie dłużnika. Może zajść sytuacja, że Centrum przekaże informacje o braku informacji o danej osobie, co znajdzie swój wyraz w odpowiedzi.

Takie pismo daje podstawy do złożenia wniosku do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu - pozwoli to na prowadzenie sprawy. Wniosek do Centrum może złożyć też pełnomocnik - wówczas do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo od którego uiszcza się dodatkowo opłatę w kwocie 17 zł.

Mając na uwadze, że Centrum Personalizacji Dokumentów jest instytucją o charakterze centralnym i spływają do niej wnioski z całego kraju, okres oczekiwania na uzyskanie odpowiedzi na wniosek wynosi do dwóch miesięcy.

 

 

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij