PL EN

paź 24, 2014

Pismo procesowe - jak powinno wyglądać i co powinno zawierać?


Na początku należy zaznaczyć iż pismo procesowe jest wnioskiem lub oświadczeniem strony postępowania cywilnego, które składane jest poza rozprawą.
Gdy już wiemy czym jest pismo procesowe, kolejną rzeczą którą musimy rozpatrzyć jest jego forma oraz treść.

Dokładne wymogi formalne określające zawartość takiego pisma zostały wyszczególnione w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym artykułem pismo procesowe powinno zawierać:

oznaczenie Sądu do którego jest kierowane,
oznaczenie stron, które są uczestnikami procesu wraz z zaznaczeniem ich pełnomocników procesowych,
sygnaturę sprawy, czyli oznaczenie, które jest unikalne dla każdej ze spraw toczących się przed Sądem, a które to pozwala na łatwiejsze przyporządkowanie go do akt konkretnej, interesującej nas sprawy,
oznaczenie rodzaju pisma, czyli swoistego rodzaju tytuł, który pozwoli na określenie kategorii sprawy, której ma dotyczyć,
treść w której skupimy się na przedstawieniu naszego wniosku lub oświadczenia. W tym miejscu przedstawia się również wszelkie dowody, które chcemy dołączyć do akt sprawy i które pozwolą na poparcie okoliczności, które przedstawiamy do wiadomości Sądu,
pismo procesowe wymaga podpisu osoby która je składa, a co za tym idzie może to być nasz własny podpis, jak również reprezentującego nas pełnomocnika, który działa w przedmiotowej sprawie w naszym imieniu,
na samym końcu należy wyszczególnić wszystkie załączniki, które do niniejszego pisma procesowego dołączamy.
Należy pamiętać, że w większości wypadków właśnie takiej formy musimy się trzymać. Są jednak i od tej reguły wyjątki i jeżeli przepisy szczególne, odnoszące się do konkretnej sprawy tak stanowią, pisma procesowe składamy na specjalnych urzędowych formularzach.
Warto również pamiętać o tym by udając się do Sądu w celu złożenia takiego pisma przygotować 3 kopie: jedną dla Sądu, drugą do informacji strony przeciwnej oraz trzecią dla nas, co będzie stanowiło dowód iż takie pismo złożyliśmy.
Trochę inaczej wygląda sprawa ze złożeniem pierwszego w sprawie pisma procesowego, które stanowi swoistego rodzaju początek procesu. Tutaj wymogów formalnych jest więcej i pojawiają się szczegółowe regulacje. W związku z tym nieraz lepiej zdać się na powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, co pozwala nam na przygotowanie solidnego pisma procesowego, jak również uniknięcia formalnych niedociągnięć, które mogą nieść negatywne dla nas skutki.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij