PL EN

maj 25, 2017

Kto może za nas odebrać przesyłkę z sądu? - NOWOŚCI 24 maja 2017 roku.


Często dochodzi do niekompleksowych sytuacji, kiedy pod naszą nieobecność współpracownik, współlokator lub partner nie może odebrać adresowanej do nas przesyłki sądowej. Jak temu zaradzić?.

Na to pytanie w wydaniu NOWOŚCI z dnia 24 maja 2017 roku odpowiada adw. Mariusz Lewandowski.

Niemożność odebrania za nas korespondencji sądowej wiąże się z koniecznością osobistego stawiennictwa w placówce pocztowej. Czy w związku z tym istnieje możliwość, aby ktoś inny odbierał w naszym imieniu takie przesyłki, by zaoszczędzić sobie czasu? Wyjaśnia adwokat Mariusz Lewandowski z Izby Adwokackiej w Toruniu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami adresowane do nas przesyłki może odebrać również osoba, która posiada tzw. pełnomocnictwo pocztowe. Złożenie pełnomocnictwa pozwala na odbieranie przesyłek adresowanych do nas przez osoby trzecie, które legitymują się takim pełnomocnictwem, zarówno w miejscu zamieszkania, czy w pracy, jak również w placówce pocztowej. Dodatkowo w przypadkach dostarczania przesyłki do miejsca zamieszkania zgodnie z brzmieniem art.

26 ust. 2 pkt. 3 Ustawy prawo pocztowe „przesyłkę może odebrać adresat, jak również zamieszkała z nim osoba pełnoletnia”. Nie musi to być osoba spokrewniona z adresatem. Najważniejszym czynnikiem w tej sytuacji jest wspólny adres zamieszkania. Często jest on już jednak ciężki do wykazania podczas odbierania w placówce pocztowej przesyłki awizowanej, co wiąże się z koniecznością posiadania właśnie pełnomocnictwa pocztowego.

Pełnomocnictwo to upoważnia osobę pełnomocnika do odbioru wszystkich lub wybranych przesyłek. Pełnomocnictwo pocztowe należy wypełnić, uwzględniając wszystkie niezbędne informacje, i złożyć w placówce pocztowej. Należy pamiętać, że pracownik danej placówki przyjmie pełnomocnictwo wyłączenie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. Koszt takiego pełnomocnictwa nie przekracza 30 złotych, a sporządzane jest ono na specjalnym druku dostępnym również w wersji cyfrowej na stronie Poczty Polskiej. W przypadku wystawiania pełnomocnictw dotyczących osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wymagane jest okazanie pracownikowi placówki również innych dokumentów, takich jak np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

Nie można jednak zapominać, iż odebranie przesyłki przez osobę trzecią wiąże te same skutki co z doręczeniem do rąk adresata, a co za tym idzie nie ma znaczenia kto przesyłkę sądową odbierze, termin na wniesienie np. odpowiedzi czy sprzeciwu biegnie od tego momentu. Należy się wtedy liczyć z wszelkimi konsekwencjami upływu terminu w tym nawet z uprawomocnieniem się wyroku i rozpoczęciem egzekucji, gdyż dla sądu nie będzie miało znaczenia kto faktycznie odebrał korespondencję i na to trzeba szczególnie uważać. Nie pozostawia jednak żadnych wątpliwości fakt, iż złożenie takiego pełnomocnictwa zaoszczędzi nam stania w kolejce na poczcie.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij