PL EN

maj 8, 2017

Wypowiedzenie podczas urlopu - NOWOŚCI 6 maja 2017 rok.


Po powrocie z urlopu wypoczynkowego czekało na mnie wypowiedzenie umowy o pracę, wystawione w czasie mojej nieobecności w pracy. Czy jest ono skuteczne? - pyta Czytelniczka z Torunia.

Związane z pytaniem czytelniczki wątpliwości szeroko wyjaśnił adwokat Mariusz Lewandowski w wydaniu NOWOŚCI z dnia 6 maja 2017 roku.

 

Sytuacja wskazana w tytule artykułu może być nieobca pracownikom, jednakże już na wstępie należy podkreślić, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika. Takie wypowiedzenie jest nieskuteczne - podkreśla adwokat Mariusz Lewandowski.Nie ma także możliwości wypowiedzenia umowy w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, w tym na przykład w okresie korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego.Niewątpliwie przyczyną, która usprawiedliwia nieobecność pracownika, jest między innymi jego niezdolność do pracy spowodowana chorobą, czyli przebywanie na zwolnieniu lekarskim.Zakaz wypowiadania umów w czasie nieobecności pracownika dotyczy tylko tych umów, które mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem. Przypomnijmy, że do takich umów należą:

1. umowy o pracę na czas nieokreślony;

2. umowy zawartej na okres próbny;

3. umowy zawartej na czas określony;

W okresie nieobecności pracownika w pracy spowodowanego chorobą pracodawca nie może wystawić wypowiedzenia umowy o pracę. Jednak nie oznacza to, że umowa taka nie może w tym okresie być rozwiązana. Sytuacja przed chorobą Pracownik może zostać zwolniony, jeśli wypowiedzenie umowy o pracę zostanie mu wręczone przed udaniem się na zwolnienie lekarskie.Dzieje się tak nawet gdyby do rozwiązania stosunku pracy miało dojść w okresie, w którym pracownik będzie na tym zwolnieniu przebywać. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wypowiedzenie wystawione wcześniej jest skuteczne i stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu.Inne specjalne okresy, podczas których pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, to korzystanie przez pracownika z tzw. opieki nad dzieckiem. W czasie trwania wyżej wymienionych okresów pracodawca może zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenie - w tzw. trybie dyscyplinarnym, ale takie rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w szczególnych okolicznościach, które zostaną opisane w kolejnym tekście adwokata Mariusza Lewandowskiego.

 

Czytaj więcej: http://www.nowosci.com.pl/nowosci-czytelnikow/a/wypowiedzenie-podczas-urlopu-prawnik-radzi,12044702/2/

 

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij