PL EN

gru 3, 2016

Szkolenie "udział dziecka w procedurze karnej"


Kancelaria Adwokata Mariusz Lewandowski serdecznie zaprasza oraz zachęca do wzięcia udziału w szkoleniu "udział dziecka w procedurze karnej", które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 roku w Warszawie.

Szczegóły o szkoleniu: 

Adresaci: adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy, aplikanci radcowscy, prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego. 
Termin: 16.12.2016 r., godz. 9.00-17.30. 
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25. 
Koszt: nieodpłatnie. 
Czas trwania: 10 godzin szkoleniowych, 1 dzień. 
Cel: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz jego udziału w postępowaniu karnym.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

1. Podstawy psychologii rozwojowej dziecka – perspektywa udziału w procedurach karnych: 
a) charakterystyka faz rozwojowych dziecka; 
b) obraz psychologiczny dziecka – ofiary przestępstwa; 
c) przeciwskazania do udziału dziecka w procedurach karnych; 
d) zakres opinii sądowo psychologicznej w sprawach karnych z udziałem dzieci; 
e) rola biegłego psychologa w sprawach o czyny na szkodę małoletnich. 

2. Prawne aspekty udziału małoletnich w czynnościach procesowych: 
a) przesłuchanie małoletniego w trybie art. 185a KPK; 
b) udział dzieci w innych czynnościach procesowych. 

3. Psychologiczne aspekty przyjaznego przesłuchania: 
a) czas, miejsce, warunki, etapy realizacji przesłuchania;
b) zasady nawiązywania kontaktu z dzieckiem i formułowania pytań do niego; 
c) psychologiczne czynniki analizy wypowiedzi dziecka; 
d) kontakt z rodzicem/opiekunem jako element ochrony dziecka w procedurach. 

4. Prawne aspekty reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego: 
a) reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego (pełnomocnik, kurator reprezentujący małoletniego);
b) specyfika działania profesjonalnego pełnomocnika w sprawach z udziałem dzieci.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Child representation, child participation„ finansowanego z grantu World Childhood Foundation.

Więcej informacji na stronie Interenetowej  http://edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&tekst=15771

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij