PL EN

lis 7, 2016

Gdy teściowa albo szwagier proszą o pożyczkę? Najlepiej spisać umowę - NOWOŚCI 4.XI.16


Nierzadko znajomi, członkowie rodziny dalszej lub bliższej zwracają się do nad o pożyczenie pieniędzy na bieżące utrzymanie lub konkretny zakup. O czym trzeba pamiętać pożyczając pieniądze bliskim? - komentuje Adwokat Mariusz Kancelarii na łamach Dziennika Toruńskiego "Nowości".

Najczęściej przy samym przekazaniu środków pieniężnych żadna ze stron nie ma wątpliwości, że środki te wrócą do pożyczkodawcy i kwestia ta jest bezsporna. Ale po upływie określonego terminu zwrotu pożyczki, czy też po wezwaniu do jej zwrotu, pożyczkodawcę może spotkać rozczarowanie, jeżeli wcześniej nie zadbał o swoje interesy. 

 

Podstawowym błędem, który jest notoryczny w codziennej praktyce, jest brak zawarcia umowy pożyczki, czy też brak pisemnego potwierdzenia jej zawarcia.

 

Zgodnie z przepisem art 721 par. 2 kodeksu cywilnego, umowa pożyczki ponad kwotę 500 zł powinna być zawarta z zachowaniem formy dokumentowej - czyli na piśmie.

 

Powyższy rygor ma daleko idące znaczenie z tej racji, że brak pisemnego stwierdzenia takiej pożyczki wyklucza możliwość potwierdzenia faktu przekazywania pieniędzy za pomocą zeznań świadków w razie sądowego sporu dot. zwrotu pożyczki. Innymi słowy, nawet jeśli cztery osoby widziały, że pożyczkodawca przekazał pożyczkobiorcy pieniądze, to w razie procesu sądowego o jej zwrot sąd nie będzie zapoznawał się z ich relacją. I miejmy świadomość tego, że niechybnie sąd rozstrzygnie sprawę na niekorzyść pożyczkodawcy z uwagi na brak dowodów potwierdzających pożyczkę.

 

Wymaga podkreślenia, że nie zawsze istnieje możliwość zawarcia umowy pożyczki lub złożenia pisemnych oświadczeń przez strony tej umowy, np. z uwagi na zawieranie tej umowy na odległość (możemy sobie wyobrazić sytuację, że przyjaciółkom brakło pieniędzy na wyjeździe wakacyjnym i telefonicznie proszą nas o wsparcie finansowe), brak czasu etc. Dla zabezpieczenia interesów pożyczkodawcy wystarczy wówczas potwierdzenie przelewu, potwierdzenie przekazu pieniężnego czy też innej formy transferu środków (przykładowo Western Union czy też Money Gram). Wówczas dowodem, który będzie potwierdzał transfer środków na rzecz pożyczkobiorcy, będzie wydruk potwierdzający transakcję. 

 

Dodania wymaga też, że przy pożyczce obowiązuje 10-letni okres przedawnienia roszczenia. O tym warto pamiętać przy „krnąbrnych” dłużników, albowiem po upływie tej daty możliwość sądowego dochodzenia zapłat będzie dalece ograniczona. A przy podniesieniu zarzutu przedawnienia przez dłużnika powództwa o zwrot pożyczki zostanie oddalone, co narazi pożyczkodawcę na dodatkowe koszty procesu. 

 

Niniejszy artykuł ukazał się w dzienniku Nowości w wydaniu z dnia 4 listopada 2016 roku.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij