PL EN

maj 23, 2016

Komu oraz kiedy należy się zachowek?


Od 1975 do 1991 żyłem w konkubinacie, w roku 1975 otrzymałem mieszkanie spółdzielcze. W roku 1983 wykupiłem je na własność. W roku 1991 poślubiłem moją konkubinę. W 2000 roku przekazałem mieszkanie aktem darowizny mojej poślubionej żonie (byłej konkubinie). Z poprzedniego małżeństwa posiadam dwoje dzieci, czy po mojej śmierci należy im się zachowek?

Zachowek to roszczenie, które przysługuje zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu. Zgodnie brzmieniem z art 991.§ 1 k.c. ’’prawo do zachowku przysługuję zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Zatem na podstawie z art 991. § 1 k.c. roszczenie o zachowek przysługuje żonie oraz dzieciom z poprzedniego małżeństwa, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, gdyby nie został sporządzony testament na wypadek śmierci. Art. 994.§ 1 k.c. stanowi, iż ’’przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.’’ W przedstawionym stanie faktycznym mimo, że od dnia przekazania żonie aktem darowizny mieszkania upłynęło 10 lat, to w nakreślonej sytuacji nie można zastosować instytucji z art 994. § 1 k.c., ponieważ stosownie do tego artykułu darowizny uczynione spadkodawcom oraz osobom uprawnionym do zachowku dolicza się do spadku bez względu kiedy zostały dokonane. Zatem dzieci mają prawo dochodzić roszczenia z tytułu zachowku na podstawie art 911 k.c. z uwzględnieniem tejże darowizny. Wymaga podkreślenia, że istnieje możliwość pozbawienia prawa do zachowku przez spadkodawcę (wydziedziczenie) w drodze testamentu. Przepisy prawa przewidują powody wydziedziczenia, na które spadkodawca może się powołać w dokumencie testamentu.

Niniejszy artukuł ukazał się w dzienniku Nowości w wydaniu z dnia 20 maja 2016 roku.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij