PL EN

sty 26, 2016

Co zrobić gdy mamy ustalone sądownie kontakty z dzieckiem, a drugi rodzic nie chce nam go wydać?


Zgodnie z panującym prawem, niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice mają prawo do utrzymywania kontaktów ze swoim potomstwem. Jest to podyktowane działaniem mającym na celu właściwy rozwój dziecka.          

W przypadku gdy dziecko przebywa na stałe u jednego z rodziców, z drugim może spotykać się w określone dni tygodnia lub kilka razy w miesiącu. Reguły takich kontaktów określa Sąd aczkolwiek możliwe jest również zawarcie ugody stron (rodziców dziecka) w tym temacie.

 

Dnia 26 maja 2011 roku, Sejm wprowadził zmiany do Kodeksu Postepowania Cywilnego, mające na celu skuteczne egzekwowanie prawa rodziców do utrzymywania kontaktów z dzieckiem w razie ich utrudniania przez drugiego rodzica.

Jeżeli rodzic pod którego opieką dziecko pozostaje na co dzień, utrudnia kontakt drugiemu rodzicowi, nie chce wydać dziecka, etc., Sąd Opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową takiej osoby, zagrozi jej nakazem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej (suma ta może w czasie późniejszym ulegać zmianie) na rzecz osoby uprawnionej sądowym postanowieniem o kontaktach z dzieckiem za każde naruszenie tego obowiązku.

Drugim etapem takiej procedury jest nakaz zapłaty, w wysokości stosownej do liczby naruszeń, a także przy uwzględnieniu sytuacji majątkowej ukaranego. Takie postanowienie Sądu nakazujące zapłatę określonej sumy pieniężnej jest od razu tytułem wykonawczym, a co za tym idzie do wszczęcia egzekucji komorniczej wystarczy przedłożenie komornikowi wniosku egzekucyjnego wraz z postanowieniem Sądu.

W określonych wypadkach rodzicowi uprawnionemu do kontaktów z dzieckiem przysługuje zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, jak również do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym także kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez rodzica, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Co zrobić gdy rodzic mający ustalone sądownie kontakty z dzieckiem nie chce się z nim spotkać?

W takim przypadku również właściwe są przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego i działają dokładnie w ten sam sposób jak w pierwszym opisanym przypadku, czyli również wiążą się z nałożeniem na osobę niewykonującą obowiązku nakazu zapłaty.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij