PL EN

lis 26, 2015

W dniu 25 listopada 2015 rozpoczęła się ogólnoświatowa inicjatywa „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”


W dniu 25 listopada 2015 rozpoczęła się ogólnoświatowa inicjatyw „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.
Jest to cenna inicjatywa, z tej racji , że przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to nadal zjawiska powszechne. Zatrważające jest, że na świecie więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy, niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych (dane wskazane za Amnesty International).


Aktualności
Nov 26, 2015
W dniu 25 listopada 2015 rozpoczęła się ogólnoświatowa inicjatywa „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”
 
W dniu 25 listopada 2015 rozpoczęła się ogólnoświatowa inicjatyw „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.
Jest to cenna inicjatywa, z tej racji , że przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to nadal zjawiska powszechne. Zatrważające jest, że na świecie więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy, niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych (dane wskazane za Amnesty International).
Adwokat Mariusz Lewandowski w pełnej rozciągłości popiera w/w inicjatywę i podkreśla, że zwalczanie i zapobieganie przemocy domowej jest dużym wyzwaniem społeczeństwa obywatelskiego. Nie sposób nie dodać, że przemoc domowa nie musi sprowadzać się do wyłącznie przemocy wobec Kobiet.
Podkreślenia wymaga, że w obowiązującym porządku prawnym istnieją skuteczne mechanizmy oraz instytucje prawne pozwalające na zwalczanie oraz zapobieganie przemocy wobec Kobiet, w tym mechanizmy oraz instytucje wynikające z treści ratyfikowanej Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Znamiennym pozostaje, że w obrocie prawnym pozostają organizacje pozarządowe, które w zakresie swojej działalnością mają zwalczanie oraz zapobieganie przemocy wobec Kobiet. Organizacje, te wychodzą naprzecie potrzebującym kobietom i wspierają kobiety w podjęciu decyzji o walce z przemocą. Przykładowo, takimi organizacjami są : Fundacja Centrum Praw Kobiet oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.
Kancelaria kładzie nacisk na podejmowanie przez każdą ofiarę przemocy domowej decyzji o zainicjowaniu postępowań ukierunkowanych na jej zwalczenie. Najczęściej pierwszy krok jest najtrudniejszy, rodzi obaw napiętnowania, wiąże się ze wstydem ofiary. Należy podkreślić, że to nie ofiara ma się wstydzić, że jest bita, szargana, zniesławiania, a przemocowiec.

Zespół Kancelarii liczy, że w/w inicjatywa da impuls kobietom poddanym przemocy do podjęcia działań w celu polepszenia swojej sytuacji.

 

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij