PL EN

sie 7, 2015

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego planuje trzy szkolenia.


Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego planuje trzy szkolenia: w Łodzi, Gdańsku i Poznaniu, z myślą o profesjonalnych pełnomocnickach i pełnomocniczkach z całej Polski.

Chodzi o trzydniowe szkolenie antydyskryminacyjne które odnosiłoby się zarówno do krajowych, międzynarodowych i unijnych standardów prawnej ochrony przed dyskryminacją (z naciskiem na orzecznictwo), aspektów świadomościowych, jak również jeden dzień zostanie poświęcony na moot court, w ramach którego przeprowadzona zostanie symulacja postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. PTPA dysponuje budżetem na pokrycie kosztów przyjazdu, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie szkoleń. Każde szkolenie będzie przewidziane dla 15 osób i będą mogły wziąć w nich udział osoby z całego kraju. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Na początku września przedstawimy szczegółowe ionformacje ne temat tego projektu.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o kontakt z adw. Mariuszem Lewandowski - wyznaczonym w ramach ORA do kontaktu z organizacjami pozarządowymi za pośrednictwem telefonu 604 551 913 albo poczty elektronicznej sekretariat@mariusz-lewandowski.pl.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij