PL EN

maj 12, 2015

Prawnicy na rzecz równości.


W dniu 13 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie adwokatów i aplikantów adwokackich z Kujawsko - Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych i Przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, mające na celu ustalenie zasad współpracy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w stosunkach pracy, cywilnych i społecznych.

Spotkanie owocowało deklaracjami wspólnych projektów i podjęcie szerokiej współpracy w zakresie pomocy prawnej pro bono najbardziej wrażliwym na naruszenie ich praw grupom społecznym. W toku spotkania podjęto pierwsze inicjatywy ukierunkowane na usprawnienie współpracy w/w gremiów oraz zaangażowanie do niej jak największej liczby prawników.

 Zebranych powitał i obiecał wszelką pomoc ze strony ORA w Toruniu, Dziekan adw. Wiktor Indan - Pykno.

Przebieg spotkania i najważniejsze postulaty jego uczestników ujęte zostały w notatce – którą poniżej załączono.

Dziekan oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu serdecznie zaprasza adwokatów oraz aplikantów adwokackich do zaangażowania w ramach współpracy z PTPA. Współpraca jest okazją zdobycia wiedzy oraz doświadczenia zawodowego w wąskiej i mało poznanej dziedzinie prawa w praktyce polskiego Wymiary Sprawiedliwości – prawo antydyskryminacyjne. Współpraca kontynuuje tradycję Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu zaangażowania w działanie w ochronie praw człowieka i potrzebujących grup społecznych.


Miło nam poinformować, że wyznaczony przez dziekana ORA do kontaktów z NGO - sami został adwokat Mariusz Lewandowski, który współpracuje od 2012 roku w programie pomocy prawnej pro bono z PTPA i zachęca do podjęcia współpracy z Towarzystwem. Chętnie przybliży również swoje doświadczenia w tym zakresie i przekaże podstawowe informacje o zasadach, formie i wartości dodanych wynikających ze współpracy z PTPA.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projektach prowadzonych przez PTPA zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z członkami PTPA :

adw. Mariuszem Lewandowskim (adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl),

Wiceprezeską Zarządu r. pr. Karoliną Kędzior (kkedziora@ptpa.org.pl),

Prawniczką Zofią Jabłońską (zjablonska@ptpa.org.pl).

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu wespół z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych oraz PTPA liczą, że spotkanie jest początkiem owocnej współpracy z udziałem adwokatów i aplikantów adwokackich z ramienia ORA Toruń, do której serdecznie zapraszamy”.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij