PL EN

kwi 20, 2015

"Prawnicy na rzecz Równości. Lokalne platformy współpracy".


Dnia 13 kwietnia 2015 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, organizacji pozarządowych oraz toruńskiej Palestry, którą reprezentowali adwokaci i aplikanci adwokaccy, m. in. Michał Wiechecki, Mateusz Kondracki, Jakub Witkowski, czy adwokat Mariusz Lewandowski.

Spotkanie było ukierunkowane na stworzenie płaszczyzny współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz profesjonalnymi pełnomocnikami w celu ochrony osób potrzebujących pomocy prawnej wobec poddania ich dyskryminacji w stosunkach pracy i cywilnoprawnych.
Spotkanie obfitowało w wymianę doświadczeń uczestników, przybliżenie specyfiki spraw dyskryminacyjnych przez przedstawicieli PTPA oraz przygotowanie wstępnych projektów dalszych kroków związanych z zawiązaniem koalicji Prawników na Rzecz Równości.
W spotkaniu aktywny udział brały osoby działające w ramach Kancelarii Adwokackiej adw. Mariusza Lewandowskiego.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij