PL EN

kwi 3, 2015

Zapraszamy na spotkanie "Prawnicy na rzecz Równości. Lokalne platformy współpracy".


Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu zapraszają na spotkanie "Prawnicy na rzecz Równości. Lokalne platformy współpracy". PTPA jest prawniczą organizacją ekspercką zrzeszającą prawników i prawniczki – adwokatów, radców prawnych, prawników organizacji pozarządowych, których zainteresowania skupiają się wokół zagadnienia ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, promowania zasady równego traktowania w szczególności bez względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię i przekonania i niepełnosprawność, czy tożsamość płciową.

Projekt „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy” ma na celu rozpoczęcia lokalnej współpracy pomiędzy przedstawicielami/kami struktur samorządów prawniczych – adwokackich i radcowskich.  


Założeniem projektu jest budowa lokalnych platform współpracy pomiędzy praktykującymi prawnikami/czkami – a lokalnymi organizacjami antydyskryminacyjnymi. Projekt ma na celu uruchomienie systemowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami i zaowocuje obustronnymi korzyściami. 

 

Na spotkanie w dniu 13 kwietnia 2015r., zapraszamy prawników/czki zainteresowanych praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Podczas spotkania będzie możliwość dowiedzenia się więcej o projekcie oraz o możliwych formach współpracy i wzajemnego wspierania się przez organizacje równościowe i prawników/czki prowadzących tego rodzaju sprawy.

 

Spotkanie planowane jest na godzinę 14.00 Przewidywany czas spotkania około 2-3 godziny

 

Miejsce spotkania: Siedziba ORA, Rynek Staromiejski 17.

Adwokat Mariusz Lewandowski jest koordynatorem projektu z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu i w razie jakichkolwiek pytań udzieli Państwu informacji.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij