PL EN

mar 17, 2015

Urlop rodzicielski - czyli co przysługuje nam w okresie wychowywania dziecka.


Dnia 17 czerwca 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. nowe urlopy.

Na jej podstawie urlop rodzicielski, jak sama nazwa wskazuje dotyczący obojga rodziców, przysługuje im w wymiarze 26 tygodni, a łącznie z podstawowym (20 tygodni) oraz dodatkowym (6 tygodni) urlopem macierzyńskim wydłuża się do 52 tygodni.

Po wykorzystaniu tego okresu rodzice mają prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego.

Podstawowy urlop macierzyński

Podstawowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni. 14 tygodni z tego urlopu po porodzie jest zarezerwowanych dla matki dziecka. Jeżeli po tym czasie zdecyduje się ona na powrót do pracy to pozostałe z tego okresu 6 tygodni przysługuje do wykorzystania ojcu dziecka.

Matka w okresie 14 dni po porodzie może złożyć wniosek na piśmie o udzielenie jej bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a zaraz potem o urlop rodzicielski, również w pełnym wymiarze.

 

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński trwa 6 tygodni i bezpośrednio po wykorzystaniu 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego ojciec lub matka mają prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze właśnie 6 tygodni. Może on zostać podzielony na dwie części, następujące jedna po drugiej, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, dzięki czemu rodzice mogą się nim podzielić dla przykładu w stosunku 3 tygodnie dla matki oraz 3 tygodnie dla ojca.

 

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie i przysługuje mężczyznom pozostającym w stosunku pracy. Jest on niezależny od urlopu macierzyńskiego na którym przebywa matka dziecka. Pracodawca nie może odmówić takiego urlopu. Należy go wykorzystać do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, gdyż po tym czasie przepada.

 

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski trwa 26 tygodni. Może być podzielony maksymalnie na trzy, minimum 8 tygodniowe części przypadające jedna po drugiej. Może być wykorzystywany przez rodziców w tym samym czasie, np. ojciec i matka wykorzystują w tym samym czasie po 13 tygodni urlopu.  

 

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy trwa 36 miesięcy. Może być wykorzystany w 5 częściach, z czego co najmniej miesiąc musi być wykorzystany przez drugiego z rodziców. Z dłuższych urlopów mogą korzystać wszystkie osoby opłacające składki na ubezpieczenie chorobowe, zatrudnione przez co najmniej okres 6 miesięcy. Okres 4 miesięcy (łącznie 8) z urlopu wychowawczego może być wykorzystany przez rodziców dziecka wspólnie.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij