PL EN

Pro Bono

Naszej działalności towarzyszy przeświadczenie, że Adwokatura jest powołana do niesienia pomocy potrzebującym oraz ma do spełnienia w społeczeństwie obywatelskim określoną misję – misję ochrony praw i wolności człowieka oraz misję współdziałania z innymi podmiotami życia publicznego w dziedzinach kształtowania i stosowania prawa.

 

Aktywnie uczestniczymy w programach „pro bono” ukierunkowanych na udzielenie pomocy i doradztwa prawnego oraz profesjonalnego wsparcia grupom społecznym najbardziej narażonym na naruszanie ich praw i wolności.

 

Nasi przedstawiciele uczestniczą w organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką dniach bezpłatnej pomocy prawnej. Oferujemy odbywanie praktyk i staży w jej szeregach przez studentów i absolwentów studiów administracyjnych i prawniczych.

 

Nadto, nasi przedstawiciele uczestniczą w konferencjach naukowych skupiających się na kategoriach „prawno człowieczych” celem stymulowania świadomości prawnej społeczeństwa oraz zwrócenia uwagi na najważniejsze systemowe problemy krajowego porządku prawnego.

 

Jestem stałym członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, która stanowi przedstawiciela i koordynatora Adwokatury Polskiej w misji ochrony praw człowieka. Komisja zajmuje głos w najważniejszych kwestiach dotyczących praw i wolności obywatelskich w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnych oraz przed naczelnymi organami państwowymi. Organizuję0 konferencje naukowe i przygotowuję opinie prawne we wrażliwych społecznie sprawach.

 

Jestem autorem licznych artykułów skupiających się na tematyce praw i wolności obywatelskich, w których poruszam istotne kwestie społeczne i odnoszę się do działań organów państwa w tej materii.

 

Kancelaria prawna corocznie bierze udział w "Dniach bezpłatnych porad prawnych" organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, podczas których nieodpłatnie udzielane są porady prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 8. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci kontaktu z użytkownikiem strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Wyślij