PL EN

Aktualności

Feb 15, 2017

Transmisja.


Dzisiejszy artykuł traktuje o Transmisji.

W pierwszej kolejności wypada przybliżyć czym jest tytułowa transmisja. Otóż może zdarzyć się tak, że spadkobierca zmarł w okresie, gdy nabycie przez niego spadku miało charakter jedynie tymczasowy. Wprost mówiąc spadkobierca (transmitent) nie zdołał złożyć przed śmiercią stosownego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Kolejno sytuacja polegająca na tymczasowym nabyciu spadku przechodzi na osoby powołane do dziedziczenia po zmarłym transmitencie. Prawo to bowiem przechodzi na transmitariusza (spadkobiercę zmarłego transmitenta) w drodze dziedziczenia.

 

Następnie należy wskazać, że transmitariusz może zachować się w trojaki sposób. Mianowicie ma sposobność złożenia oświadczenie o przyjęciu obu spadków. Ma również możliwość przyjąć spadek po transmitencie, a odrzucić po pierwszym spadkodawcy. Natomiast trzecią drogą postępowania transmitariusza jest odrzucenie spadku po transmitencie, co jest jednoznaczne z odrzuceniem spadku po pierwszym ze spadkodawców. 

 

Jeżeli spadek po zmarłym transmitencie dziedziczy kilku spadkobierców mogą oni złożyć jedynie wspólne oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po pierwszym spadkodawcy. 

 

Warto również wiedzieć, że termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po pierwszym spadkodawcy nie może zakończyć się przed upływem terminu sześciu miesięcy od momentu, w którym transmitariusz dowiedział się o tytule powołania do dziedziczenia po transmitencie. 

 

Wobec powyższego nasuwa się refleksja czy omawiana konstrukcja nie zagraża pewności obrotu. W prawdzie nad spadkiem czuwa kurator ustanowiony przez Sąd, ale okres nieobjęcia spadku może trwać dowolnie długo. Ma to swoiste konsekwencje. Mianowicie transmitent z braku wiedzy o śmierci pierwszego spadkodawcy może nie złożyć  oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, wówczas prawo to przechodzi na jego spadkobierców. Wobec tego spadek może pozostać nieobjęty nawet przez kilkadziesiąt  lat. 

 

Nniniejszy artykuł sporządził:

Radosław Bąbrych 
Asystent Prawny w Kancelarii Adwokata Mariusza Lewandowskiego

Kontaktu

Kancelaria Adwokacka Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8, Toruń 87-100

Tel. (56) 622-03-58, fax. (56) 622-03-58
Tel. kom. 604-551-913

Mail:
sekretariat@mariusz-lewandowski.pl
adwokatlewandowski@mariusz-lewandowski.pl

Filia Kancelarii znajduje się w Rojewie 88-111
tel. (52) 351 91 73

NIP: 956-213-92-22
REGON: 340420807

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S. A.
1 Oddział w Toruniu
59 1090 1506 0000 0001 2032 0632

Formularz Kontaktowy: